Chia di sản thừa kế khi không có di chúc, con mất trước cha mẹ

Câu hỏi: “Thưa luật sư. Cha mẹ tôi có 3 người con, tôi là con trai út, trước tôi có 02 người anh trai nữa. Anh cả tôi (sinh năm 1958) đã mất vào năm 2010. Anh tôi có 02 người con, một trai và một gái. Năm 2016, mẹ tôi qua đời. Đầu năm […]