CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55
Hỏi đáp

Nếu nguyên đơn chết trong quá trình giải quyết vụ án thì làm thế nào?

I. Nguyên đơn trong vụ án dân sự là ai?

Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, người được cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do pháp luật quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm.

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức do Bộ luật này quy định khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách cũng là nguyên đơn.

II. Làm gì khi nguyên đơn đột ngột qua đời trong quá trình giải quyết vụ án?

Khi nguyên đơn của vụ án đột ngột qua đời trong quá trình giải quyết vụ án thì bước tiếp theo phụ thuộc vào việc có hay không; đã tìm thấy hay chưa người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn. Cụ thể:

 • Chưa tìm thấy người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn

Nếu trường hợp này xảy ra thì Tòa án ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 214 BLTTDS 2015;

 • Không tìm thấy người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn

Nếu trường hợp này xảy ra thì Tòa án ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 217 BLTTDS 2015;

 • Đã tìm thấy người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của nguyên đơn

Nếu trường hợp này xảy ra, loại suy từ 02 trường hợp a và b, ta có thể hiểu rằng Tòa án sẽ tiếp tục cho giải quyết vụ án.

Các luật sư thành viên
 • Cồ Lê Huy
  Luật Sư Sáng Lập
 • Nguyễn Quang Vũ
  Luật Sư Thành Viên
 • Phạm Bảo Trân
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Ngọc Hòa
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Hảo Tân
  Luật Sư Thành Viên
 • Đặng Quốc Hưng
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Văn Phủ
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Đức Thiện
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Quyết Tiến
  Luật Sư Thành Viên
 • Ngô Anh Tuấn
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Kiều Nhi
  Luật Sư Thành Viên
 • Quách Thị Mai Trâm
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thành Chung
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thuyên
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Chí Thành
  Luật Sư Thành Viên
 • Phạm Lê Chí Thành
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Thị Phương Dung
  Luật Sư Thành Viên
 • Tô Thị Bích Liên
  Luật Sư Thành Viên