CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55
Văn bản pháp luật

Mẫu ĐƠN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

……………., ngày 19 tháng 8 năm 2014

 

 

ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

 

Kính gửi: Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tôi tên là:                                          Sinh ngày:   1/11/1972

CMND số:  …………………………..     Ngày cấp:………………………….. Nơi cấp:  …………………………..

Địa chỉ thường trú:              

Chỗ ở hiện tại : 

Tôi là …………………………….trong vụ  …………. ……………………………đã được Tòa án nhân dân tối cao, Tòa phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết tại Bản án (Quyết định)  số ……ngày…….tháng……năm…….

Tôi đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Tòa phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh cho tôi được sao lục 01 Bản án  (Quyết định) nêu trên để tiện việc sử dụng. Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN                            

 

 

Gửi kèm theo:

-Bản photo CMND 

 

Các luật sư thành viên
 • Cồ Lê Huy
  Luật Sư Sáng Lập
 • Nguyễn Quang Vũ
  Luật Sư Thành Viên
 • Phạm Bảo Trân
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Ngọc Hòa
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Hảo Tân
  Luật Sư Thành Viên
 • Đặng Quốc Hưng
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Văn Phủ
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Đức Thiện
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Quyết Tiến
  Luật Sư Thành Viên
 • Ngô Anh Tuấn
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Kiều Nhi
  Luật Sư Thành Viên
 • Quách Thị Mai Trâm
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thành Chung
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thuyên
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Chí Thành
  Luật Sư Thành Viên