CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55

Nhân sự

Luật sư

Cồ Lê Huy

Cồ Lê Huy

Luật Sư Sáng Lập - Giám Đốc
Phạm Lê Chí Thành

Phạm Lê Chí Thành

Luật Sư, Thạc sỹ - Phó giám đốc
Dương Thị Hồng Thoa

Dương Thị Hồng Thoa

Luật Sư Thành Viên
Nguyễn Thị Tố Trinh

Nguyễn Thị Tố Trinh

Luật Sư Thành Viên

Hồ Quốc Tâm

Luật sư cộng sự SHTT