CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55

Nhân sự

Luật sư

Cồ Lê Huy

Luật Sư Sáng Lập

Nguyễn Quang Vũ

Luật Sư Thành Viên

Phạm Bảo Trân

Luật Sư Thành Viên

Trần Ngọc Hòa

Luật Sư Thành Viên

Trần Hảo Tân

Luật Sư Thành Viên

Đặng Quốc Hưng

Luật Sư Thành Viên

Trần Văn Phủ

Luật Sư Thành Viên

Vũ Đức Thiện

Luật Sư Thành Viên

Vũ Quyết Tiến

Luật Sư Thành Viên

Ngô Anh Tuấn

Luật Sư Thành Viên

Trần Kiều Nhi

Luật Sư Thành Viên

Quách Thị Mai Trâm

Luật Sư Thành Viên

Nguyễn Thành Chung

Luật Sư Thành Viên

Nguyễn Thuyên

Luật Sư Thành Viên

Nguyễn Chí Thành

Luật Sư Thành Viên

Phạm Lê Chí Thành

Luật Sư Thành Viên

Trần Thị Phương Dung

Luật Sư Thành Viên

Tô Thị Bích Liên

Luật Sư Thành Viên

Chuyên viên pháp lý

Dương Hồng Thoa

Chuyên Viên Pháp Lý

Nguyễn Võ Thùy Linh

Chuyên Viên Pháp Lý

Bùi Quỳnh Hân

Chuyên Viên Pháp Lý

Trịnh Hoàng Phi Yến

Chuyên Viên Pháp Lý