CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55
Hỏi đáp

Hộ gia đình, cá nhân làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xin cấp lại được không?

 1. Mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xin cấp lại được không?
  Khi hộ gia đình, cá nhân làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể xin cấp lại được (căn cứ theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai 2013).
 2. Thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?
  Bước 1: Khai báo với UBND cấp xã về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , UBND cấp xã niêm yết công khai tại trụ sở UBND.
  Bước 2: Nộp Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký đất đai sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai tại trụ sở UBND.
  Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo trình tự trong thời hạn: 30 ngày
  Lưu ý: Miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể kéo dài thời gian nhưng không quá 15 ngày (Căn cứ Khoản 2, Điều 61, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai 2013)
 3. Hồ sơ bao gồm những gì?
  Theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT:
  “Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận
  2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:
  a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
  b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.”
Các luật sư thành viên
 • Cồ Lê Huy
  Cồ Lê Huy
  Luật Sư Sáng Lập - Giám Đốc
 • Phạm Lê Chí Thành
  Phạm Lê Chí Thành
  Luật Sư, Thạc sỹ - Phó giám đốc
 • Dương Thị Hồng Thoa
  Dương Thị Hồng Thoa
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thị Tố Trinh
  Nguyễn Thị Tố Trinh
  Luật Sư Thành Viên
 • Hồ Quốc Tâm
  Luật sư cộng sự SHTT