CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55
Hỏi đáp

Quyền bình đẳng của công dân khi tham gia tố tụng hình sự được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

 • Tố tụng hình sự là trình tự (quá trình ) tiến hành giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật bao gồm các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.
 • Điều 5 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 quy định về bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật như sau:
 • Tố tụng hình sự tiến hành theo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt dân tộc, nam nữ, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội. Bất cứ người nào phạm tội đều bị xử lý theo pháp luật

Nguyên tắc này thể hiện những nội dung sau:

 • Bất cứ người nào phạm tội đều sẽ bị xử lý theo pháp luật không phân biệt họ là ai, ở địa vị và thành phần xã hội nào…
 • Việc giải quyết vụ án hình sự đối với tất cả mọi người đều phải theo những nguyên tắc và trình tự thống nhất do pháp luật quy định, không có một ngoại lệ nào vì lý do dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội. Tuy nhiên, một số đối tượng như người chưa thành niên, người có nhược điểm về tinh thần hoặc thể chất… sẽ được hưởng một số quyền ưu tiên. Điều này không phải là đặc quyền, đặc lợi mà là các quy định thể hiện tính nhân đạo của pháp luật, hướng tới bù đắp sự yếu thế của họ đối với những người khác trong xã hội.
Các luật sư thành viên
 • Cồ Lê Huy
  Luật Sư Sáng Lập
 • Nguyễn Quang Vũ
  Luật Sư Thành Viên
 • Phạm Bảo Trân
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Ngọc Hòa
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Hảo Tân
  Luật Sư Thành Viên
 • Đặng Quốc Hưng
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Văn Phủ
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Đức Thiện
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Quyết Tiến
  Luật Sư Thành Viên
 • Ngô Anh Tuấn
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Kiều Nhi
  Luật Sư Thành Viên
 • Quách Thị Mai Trâm
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thành Chung
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thuyên
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Chí Thành
  Luật Sư Thành Viên