CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT – ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

(+84) 028. 66.88.45.55
Hỏi đáp

Tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của công dân được bảo đảm như thế nào trong quá trình tố tụng hình sự?

Tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của công dân được bảo đảm như thế nào trong quá trình tố tụng hình sự?

Trả lời:

Quyền được bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhâm phẩm, tài sản là một quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp ghi nhận. Trong tố tụng hình sự, quyền này được quy định như sau:
– Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản. Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản đều bị xử lý theo pháp luật. Ví dụ: nếu người điều tra có hành vi đánh đập, bức cung bị can, người làm chứng thì người điều tra đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý bằng hình thức khác…
– Người bị hại, người làm chứng và người tham gia tố tụng khác cũng như người thân thích của họ mà bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, tài sản thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ theo quy định của pháp luật. Ví dụ: nếu người làm chứng báo với cơ quan điều tra là họ có nguy cơ bị gia đình hoặc bạn bè của bị cáo trả thù vì đã có lời khai bất lợi cho bị cáo thì cơ quan điều tra phải có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người làm chứng và người thân thiết của họ.

Các luật sư thành viên
 • Cồ Lê Huy
  Luật Sư Sáng Lập
 • Nguyễn Quang Vũ
  Luật Sư Thành Viên
 • Phạm Bảo Trân
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Ngọc Hòa
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Hảo Tân
  Luật Sư Thành Viên
 • Đặng Quốc Hưng
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Văn Phủ
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Đức Thiện
  Luật Sư Thành Viên
 • Vũ Quyết Tiến
  Luật Sư Thành Viên
 • Ngô Anh Tuấn
  Luật Sư Thành Viên
 • Trần Kiều Nhi
  Luật Sư Thành Viên
 • Quách Thị Mai Trâm
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thành Chung
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Thuyên
  Luật Sư Thành Viên
 • Nguyễn Chí Thành
  Luật Sư Thành Viên
 • Tô Thị Bích Liên
  Luật Sư Thành Viên